سرور مجازی - VPS

سرور های مجازی و سرور های اختصاصی و بکاپ های مربوطه به آنها، در زانمو بر اساس نیاز مشتریان گرامی تهیه و تنظیم و تحویل می شوند. هدف ما حفظ کیفیت در بالاترین سطح ممکن برای مشتریان زانمو است تا تمرکز ایشان بر کسب و کار خود باشد و درگیر مسائل فنی نباشند.

Managed VPS - Hetzner 4-4-60 NVMe + 100GB Backup

Data Center Hetzner
Hard 60 GB SATA
CPU 4 Cores
Ram 4 GB
Control panel cPanel
Light Speed webserver
Backup storage 100 GB
Setup time 24-72 hours

VPS BBB - Hetzner 4-8-60 NVMe

Data Center Hetzner
Hard 60 GB NVMe
CPU 4 Cores
Ram 8 GB
Linux Ubuntu
Backup storage 20 GB
Setup time 24-72 hours
Customize able