خدمات سئو ماهانه. بسته مورد نظرتان را سفارش دهید و شاهد نتایج خوب آن در موتور‌های جستجو (گوگل) باشید.

افزایش رتبه سایت در گوگل با کمک تولید محتوای سئو شده، ایجاد بک لینک با کیفیت، سئو صفحات، بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو، تقویت شبکه های اجتماعی و ...

پشتیبانی سئو ماهانه - 250،000 تومان

بهینه سازی 2 صفحه (صفحه اصلی، لندینگ پیج، و سایر موارد به ترتیب اولویت)
ساخت 1 مقاله تخصصی در وبلاگ
ساخت / ایجاد 1 پست در یک شبکه اجتماعی
ایجاد 5 بک لینک
آنالیز کلمات کلیدی
افزایش رتبه در موتور های جستجو
* مشاوره ساخت و نشر ریپورتاژ اگهی در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در گوگل

پشتیبانی سئو ماهانه - 450،000 تومان

بهینه سازی 4 صفحه اصلی
ایجاد تگ های h1,h2 ,... ، تگ تصاویر، بهینه سازی تصاویر، استاندارد سازی صفحات، افزایش سرعت صفحه و سایت، افزایش امتیاز سایت در گوگل پینگ دام و جی تی متریکس، ارائه جدول های مقایسه قبل و بعد
ساخت 3 مقاله تخصصی در وبلاگ
ساخت 3 پست در یک شبکه اجتماعی
ایجاد 10 بک لینک
آنالیز کلمات کلیدی
افزایش رتبه در موتور های جستجو
معرفی سایت به گوگل سرچ کنسول
* مشاوره ساخت و نشر ریپورتاژ اگهی در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در گوگل

پشتیبانی سئو ماهانه - 950،000 تومان

بهینه سازی 6 صفحه اصلی / فرعی
ایجاد تگ های h1,h2 ,... ، تگ تصاویر، بهینه سازی تصاویر، استاندارد سازی صفحات، افزایش سرعت صفحه و سایت، افزایش امتیاز سایت در گوگل پینگ دام و جی تی متریکس، ارائه جدول های مقایسه قبل و بعد
ساخت 5 مقاله تخصصی در وبلاگ
ساخت / ایجاد 5 پست در 2 شبکه اجتماعی
ایجاد 20 بک لینک
آنالیز کلمات کلیدی
افزایش رتبه در موتور های جستجو
معرفی سایت به گوگل سرچ کنسول
ایجاد گوگل تگ
ایجاد گوگل آنالیتیکز
ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
معرفی سایت به موتور های بینگ و یاهو و یاندکس
* مشاوره ساخت و نشر ریپورتاژ اگهی در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در گوگل

پشتیبانی سئو ماهانه - 1،900،000 تومان

بهینه سازی 10 صفحه اصلی / فرعی
ایجاد تگ های h1,h2 ,... ، تگ تصاویر، بهینه سازی تصاویر، استاندارد سازی صفحات، افزایش سرعت صفحه و سایت، افزایش امتیاز سایت در گوگل پینگ دام و جی تی متریکس، ارائه جدول های مقایسه قبل و بعد
ایجاد 10 اینترنال لینک
ساخت 10 مقاله تخصصی در وبلاگ
ساخت 10 پست در 4 شبکه اجتماعی
ایجاد 30 بک لینک
آنالیز کلمات کلیدی
افزایش رتبه در موتور های جستجو
معرفی سایت به گوگل سرچ کنسول
ایجاد گوگل تگ
ایجاد گوگل آنالیتیکز
ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
معرفی سایت به موتور های بینگ و یاهو و یاندکس
* مشاوره ساخت و نشر ریپورتاژ اگهی در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در گوگل

پشتیبانی سئو ماهانه - 3،000،000 تومان

بهینه سازی 16 صفحه اصلی / فرعی
ایجاد تگ های h1,h2 ,... ، تگ تصاویر، بهینه سازی تصاویر، استاندارد سازی صفحات، افزایش سرعت صفحه و سایت، افزایش امتیاز سایت در گوگل پینگ دام و جی تی متریکس، ارائه جدول های مقایسه قبل و بعد
ایجاد 15 اینترنال لینک
ساخت / ایجاد 15 پست در 4 شبکه اجتماعی
ساخت 15 مقاله تخصصی در وبلاگ
ایجاد 150 بک لینک
آنالیز کلمات کلیدی
افزایش رتبه در موتور های جستجو
معرفی سایت به گوگل سرچ کنسول
ایجاد گوگل تگ
ایجاد گوگل آنالیتیکز
ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
معرفی سایت به موتور های بینگ و یاهو و یاندکس
* مشاوره ساخت و نشر ریپورتاژ اگهی در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در سایت های معتبر داخلی
* مشاوره تبلیغات در گوگل