پشتیبانی وب سایت

پشتیبانی ماهیانه وب سایت - پکیج 1

بارگذاری مقالات و یا سئو صفحات سایت تا سقف 5 صفحه در ماه (تولید و ارسال محتوا توسط کارفرما)

 • یکبار در ماه بروز رسانی هسته سایت
 • یکبار در ماه بروز رسانی افزونه ها
 • یکبار در ماه بروز رسانی پوسته
 • یکبار در ماه تهیه و یا پایش بکاپ و بازگردانی در صورت نیاز
پشتیبانی سالانه وب سایت - پکیج 1

بارگذاری مقالات و یا سئو صفحات سایت تا سقف 5 صفحه در ماه (تولید و ارسال محتوا توسط کارفرما)

 • یکبار در ماه بروز رسانی هسته سایت
 • یکبار در ماه بروز رسانی افزونه ها
 • یکبار در ماه بروز رسانی پوسته
 • یکبار در ماه تهیه و یا پایش بکاپ و بازگردانی در صورت نیاز
پشتیبانی سالانه وب سایت فروشگاهی - پکیج 1

بارگذاری مقالات و یا سئو صفحات سایت تا سقف 5 صفحه در ماه (تولید و ارسال محتوا توسط کارفرما)
رفع مشکلات احتمالی پیش آمده در طی ماه تا سقف 10 ساعت کاری

 • یکبار در ماه بروز رسانی هسته سایت
 • یکبار در ماه بروز رسانی افزونه ها
 • یکبار در ماه بروز رسانی پوسته
 • یکبار در ماه تهیه و یا پایش بکاپ و بازگردانی در صورت نیاز
پشتیبانی وب سایت - ساعتی

رفع مشکلات پیش آمده
پاسخ گویی به سوالات و ابهامات
تهیه و یا بازگردانی بکاپ
به روز رسانی و سایر موارد مورد نیاز سایت و یا درخواست مشتری
* قبل از سفارش این پکیج نسبت به میزان اولیه تهیه آن بصورت تلفنی و تیکتی هماهنگی بفرمایید.

 • معادل با یک ساعت حداقل هزینه