با تبلیغات کلیکی همسان (Native)، در پربازدید‌ترین وب سایت های ایران تبلیغ کنید و بازدید، فروش و جایگاه برند خود بالا برده. و همچنین رنک خود را در گوگل و الکسا افزایش دهید.

تبلیغات همسان در جایگاه‌هایی همگون با قالب وب‌سایت‌های نمایش‌دهنده، با عنوان‌هایی مانند «مطالب پیشنهادی از سراسر وب»، «پیشنهاد روز» و ... نمایش داده می‌شوند. این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای تبلیغات محتوا-محور شما دارند. محتواهای تبلیغات همسان شامل یک تصویر و یک عنوان هستند. یکی از بسته ها را خریداری کنید و همه چیز را به ما بسپارید.

تبلیغات کلیکی همسان 5000

- اعتبار تبلیغ 5،000،000 تومان.
- هزینه هر کلیک از 50 الی 1000 تومان؛ پیشنهاد ما بالاتر از 500 تومان است.
- تعداد نمایش با توجه به هزینه هر کلیک و از 100،000 نمایش الی 5،000 نمایش است.
- هزینه دقیق پس از انجام تنظیمات مشخص خواهد شد.
- هزینه روزانه هر کلیک قابل تنظیم می باشد و با توجه به نیاز شما انجام خواهد شد.
- بسته به هزینه روزانه، تعداد روزهای نمایش مشخص خواهد شد.
- هر قدر تبلیغ جذابتر باشد و مخالب بیشتری داشته باشد پتانسیل بیشتری برای کلیک بیشتر خواهید داشت.
- این بسته با توجه به نظر کارشناس، به تعداد لازم دارای طراحی، راه اندازی، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج خواهد بود.
- تبلیغات همسان در جایگاه‌هایی همگون با قالب وب‌سایت‌های نمایش‌دهنده، با عنوان‌هایی مانند «مطالب پیشنهادی از سراسر وب»، «پیشنهاد روز» و ... نمایش داده می‌شوند.
- این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای تبلیغات محتوا-محور شما دارند.
- محتواهای تبلیغات همسان شامل یک تصویر و یک عنوان هستند.
- طراحی بنر و شعار تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- ایجاد لینک UTM
- پایش نتایج
- گزارشات دقیق
- امکان انتخاب نوع مخاطب با توجه به محصول و خدمت
- انتخاب هزینه های کلیک، بودجه روزانه، تنظیمات زمان بندی و ...

تبلیغات کلیکی همسان 8000

- اعتبار تبلیغ 8،000،000 تومان.
- هزینه هر کلیک از 50 الی 1000 تومان؛ پیشنهاد ما بالاتر از 500 تومان است.
- تعداد نمایش با توجه به هزینه هر کلیک و از 160،000 نمایش الی 8،000 نمایش است.
- هزینه دقیق پس از انجام تنظیمات مشخص خواهد شد.
- هزینه روزانه هر کلیک قابل تنظیم می باشد و با توجه به نیاز شما انجام خواهد شد.
- بسته به هزینه روزانه، تعداد روزهای نمایش مشخص خواهد شد.
- هر قدر تبلیغ جذابتر باشد و مخالب بیشتری داشته باشد پتانسیل بیشتری برای کلیک بیشتر خواهید داشت.
- این بسته با توجه به نظر کارشناس، به تعداد لازم دارای طراحی، راه اندازی، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج خواهد بود.
- تبلیغات همسان در جایگاه‌هایی همگون با قالب وب‌سایت‌های نمایش‌دهنده، با عنوان‌هایی مانند «مطالب پیشنهادی از سراسر وب»، «پیشنهاد روز» و ... نمایش داده می‌شوند.
- این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای تبلیغات محتوا-محور شما دارند.
- محتواهای تبلیغات همسان شامل یک تصویر و یک عنوان هستند.
- طراحی بنر و شعار تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- ایجاد لینک UTM
- پایش نتایج
- گزارشات دقیق
- امکان انتخاب نوع مخاطب با توجه به محصول و خدمت
- انتخاب هزینه های کلیک، بودجه روزانه، تنظیمات زمان بندی و ...

تبلیغات کلیکی همسان 10،000

- اعتبار تبلیغ 10،000،000 تومان.
- هزینه هر کلیک از 50 الی 1000 تومان؛ پیشنهاد ما بالاتر از 500 تومان است.
- تعداد نمایش با توجه به هزینه هر کلیک و از 200،000 نمایش الی 10،000 نمایش است.
- هزینه دقیق پس از انجام تنظیمات مشخص خواهد شد.
- هزینه روزانه هر کلیک قابل تنظیم می باشد و با توجه به نیاز شما انجام خواهد شد.
- بسته به هزینه روزانه، تعداد روزهای نمایش مشخص خواهد شد.
- هر قدر تبلیغ جذابتر باشد و مخالب بیشتری داشته باشد پتانسیل بیشتری برای کلیک بیشتر خواهید داشت.
- این بسته با توجه به نظر کارشناس، به تعداد لازم دارای طراحی، راه اندازی، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج خواهد بود.
- تبلیغات همسان در جایگاه‌هایی همگون با قالب وب‌سایت‌های نمایش‌دهنده، با عنوان‌هایی مانند «مطالب پیشنهادی از سراسر وب»، «پیشنهاد روز» و ... نمایش داده می‌شوند.
- این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای تبلیغات محتوا-محور شما دارند.
- محتواهای تبلیغات همسان شامل یک تصویر و یک عنوان هستند.
- طراحی بنر و شعار تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- ایجاد لینک UTM
- پایش نتایج
- گزارشات دقیق
- امکان انتخاب نوع مخاطب با توجه به محصول و خدمت
- انتخاب هزینه های کلیک، بودجه روزانه، تنظیمات زمان بندی و ...