هاست خود را انتخاب کنید

با خرید هاست از زانمو، کیفیت و قدرت واقعی را در هاست های اشتراکی تجربه خواهید کرد. منابع سرور تا زمانیکه استفاده منصفانه داشته باشید با کمال میل در اختیار شما هستند تا بدون نگرانی از هاست به افزایش بازدیدکنندگانتان فکر کنید. همچنین در صورت نیاز به VPS و یا سرور اختصاصی می‌توانید با ما در تماس باشید. مدیریت و پشتیبانی کلیه هاست ها و سرور ها توسط زانمو انجام میشوند تا تمرکز شما بر کسب کارتان باشد.

هاست سی پنل حرفه‌ای - 500 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت
هاست سی پنل حرفه‌ای - 1000 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت
هاست سی پنل حرفه‌ای - 2000 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت
هاست سی پنل حرفه‌ای - 3000 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت
هاست سی پنل حرفه‌ای - 5000 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت
هاست سی پنل حرفه‌ای - 10000 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت
هاست سی پنل حرفه‌ای - 20000 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت
هاست سی پنل حرفه‌ای - 50000 مگابایت
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • NVMe هارد
  • Hetzner - Germany دیتا سنتر
  • Let's Encrypt SSL اس اس ال
  • بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ
  • تعبیه شده در سی‌پنل شما بازگردانی بکاپ
  • بسیار بالا میزان اختصاص منابع
  • بالاترین سطح اشتراکی کیفیت